Анкета, защото ценим Вашето мнение

Пол
Мъж Жена 

Как ни открихте?

Каква процедура сте ползвали?

Какво Ви е мнението за процедурата?
Лошо Добро Много добро Отлично 

Мнение за терапевта, който Ви е обслужил?
Лошо Добро Много добро Отлично 

Рецепция
Лошо Добро Много добро Отлично 

Хигиена
Лошо Добро Много добро Отлично 

Препоръки

Предложения

Имейл адрес (задължително):